TermoRens AS

Stat / Kommune / Industri / Privat
Produktområder
 • Anodix, bakterie- og Legionellabehandling
 • Kartlegging av bygg: Bakterie- og Legionella
 • Rensing av vakuumsystemer
 • Rensing av varmevekslere og platekjølere
 • Rensing og desinfisering av drikkevannsystem
 • Rensing av rørledninger, tanker, prosessanlegg
 • Rensing av rørsystemer og vannrør
 • Rensing av sjøvannsrørsystemer
 • Pasifisering av rustfritt
 • Rensing av båtmotorer
 • Sirkulasjonspumper
 • Doseringspumpe

TermoRens Offshore Service AS

Worldwide: On/Offshore, Offentlig & Industri
Produktområder
 • Rensing av offshore-platformer/fartøy/installasjoner
 • Rensing av vakuumsystemer
 • Rensing av varmevekslere og platekjølere
 • Rensing og desinfisering av drikkevannsystem
 • Anodix, bakterie- og Legionellabehandling
 • Rensing av rørledninger, tanker, prosessanlegg
 • Rensing av rørsystemer og vannrør
 • Rensing av sjøvannsrørsystemer
 • Fjerner tyngre korrosjon
 • Pasifisering av rustfritt
 • Fasadevask
 • Rensing av båtmotorer
 • Sirkulasjonspumper
 • Høytrykkspumper
 • Industrimaling H-Pumper
 • Høytrykksvaskere
 • Ex-sikre høytrykksmaskiner
 • Ex-sikre avfukter
 • Strømpemaskin for rør
 • Doseringspumpe
 • Rørinspeksjon