ANODIX
Anodix står for anodisk oksidasjon. Anlegget består av et oksydasjonskammer og en styringsenhet . Anoden er laget av platina . Under behandlingsprosessen vil det dannes det hypokloritt av klorider som naturlig finnes i vannet. Konsekvensen av dette er at biofilmen i rørene etterhvert blir borte..

Anodix dreper alle bakterier, alger og sopp som vanligvis ville kommet inn i anlegget og deretter være en bidragsyter med tanke på dannelse av biofilm. Anodix er en langt mer effektivt enn metoder som kloring og spyling.

De tradisjonelle metodene i forbindelse med fjerning av biofilm er for eksempel hettvannspyling, altså oppvarming til over 75'C. Folkehelseinstituttet anbefaler dette, men forskning på dette dokumenterer at metoden ikke fungerer som en permanent løsning.

Bruk av kapilære filtre er en metode som tildels har fungert men dette har også svakheter. Brister fibrene i filtrene, kommer bakteriene igjennom. Andre metoder som UV-stråling er effektivt som en portvaktløsning men det vil ikke forhindre dannelse av biofilm. UV-lamper vil heller ikke fjerne eksisterende biofilm.

Det finnes fler metoder å behandle på, enten ved å bruke kjemikalier som tilsetningstoff i forbruksvannet eller man kan benytte prinsippet med kobber/sølv. Man skal være klar over at et EU-direktiv forbyr tilsetting av tungmetaller (sølv) i drikkevann. Sistnevnte er en effektiv behandlingsmåte men den vil også kunne skade sanitærporselen, armaturer og annet utstyr av bl.a. rustfritt materiale. Konsekvensen er utskifting av disse og økonomien i metoden er derfor å anse som dårlig.

Anodix kombinerer på sine egne måte det beste fra fler metoder i samme apparat uten at ulempene ved kjemikalier eller tungmetaller er tilstede.

Anodix er å finne på :

- sykehus
- idrettsanlegg
- svømmehaller
- barnehager
- skoler
- næringsbygg
- matproduksjonsindustri
- hoteller
- boligblokker
- skip
- oljeplattformer
- administrasjonsbygninger
SAMARBEIDSPARTNERE/KUNDER