ANODIX
Anodix er i dag den best mulige løsningen som finnes mot legionella utbrudd i varmtvannsystemer. Anodix holder anlegget fritt for legionella da hele varmtvannsmengden, både i rørsystem og beredere, behandles kontinuerlig. Det er mange gode grunner til å velge Anodix!

- HOLDER ANLEGGET FRITT FOR LEGIONELLA
- FJERNER BIOFILMEN I ANLEGGET
- SPARER STORE ENERGIUTGIFTER TIL OPPVARMING
- SPARER BETYDELIGE DRIFTSKOSTNADER

Når du anskaffer Anodix får du også:

Bok med kartlegging av bygget den installeres i
Risikoanalyse for anlegget
Driftsrutiner for anlegget
Opplæring og rutiner for uttak av legionellaprøver
Oppfølging gjennom hele året
Tilbud om svært gunstig serviceavtale etter første års drift

Anodix bygger på anodisk oksidasjon hvor hele vannmengden passerer en rør i rør anode av titan og platina. På rørenes overflater dannes oksygenradikaler som dreper alle bakterier, virus sopp og alger som passerer. Hypokloritt dannes (< 3mmg/l ) og fjerner biofilmen bakteriene er avhengig av for å leve å danne kolonier.

Ingen kjemikalier eller tungmetaller tilsettes vannet!


SAMARBEIDSPARTNERE/KUNDER