DELSTRØMFILTER
Vårt delstrømsfilter moteres inn på tur eller returledningen i varme eller kjøleanlegget. Dette behandler konstant deler av vannstrømmen og filtrere bort organiskepartikler i vannet med fysisk filter med x my og magnet som binder svende metaller i vannstrømmen og hindrer disse å feste seg i rørsystem og utstyr for derved å hindre groing og ytterligere korrosjon i dette. Et delstrømsfilter sikrer rent vann og gode driftsforhold i anleggene.

Man kan også med fordel benytte delstrømsfilter i forbindelse med rens av anleggene. Om man ikke har anledning til å stenge av et anlegg kan man da kjøre rens over lengre tid ved å dosere mindre mengde Termorens i anlegget og hente ut belegget som slipper i filteret.

Våre filter er laget i syrefast stål manget med styrke xxx og filter med xxx mmy
SAMARBEIDSPARTNERE/KUNDER