DOSERINGSPUMPER
Evolution serien
Den nye måten å tenke rense/sirkulasjonspumper på.

Alle pumpene i Evolution serien er utstyrt med en spesiell hermetisk kappe (egen patent) i støtsikkert og rustfritt materiale. Denne dekker pumpedelen med slanger og hindrer at rester av rensevæske lekker ut og søler til i servicebilen, på lageret etc. På denne måten er pumpen enkel og renslig å ta med seg.

Alle pumpene i EVOLUTION serien er også utstyrt med den nye Powerflux venderen som gjør at man kan styre vannstrømmen i den retning man vil.

Promax 30 Super og Promax 30 Supaflush
Promax 30 Super og Promax 30 Supaflush er spesielt utviklet for å rense varme- og kjølesystemer.

Fjerner groing i anleggene og støy i kjeler, radiatorer etc som forårsakes av groingen.
SAMARBEIDSPARTNERE/KUNDER