GEL
Termorens GEL kan erstatte sandblåsing, pigging og syrevasking av rustfritt stål, aluminium og malte overflater som i dag i stor grad benyttes som metoder for å fjerne rust. Alle metoder har store miljømessige bakdeler. Både ved sandblåsing og syrevasking må større områder sperres av og det blir merkbar forurensing. Pigging gir et meget høyt og ofte skadelig lydnivå som krever godt verneutstyr både for de som utfører oppdraget og de i nærheten.

Termorens GEL brukes for rengjørinv av malte overflater hvor karbonpartikler som ikke vanlig avfettningsvæske fjerner.
SAMARBEIDSPARTNERE/KUNDER