TermoRens
Rensevæske til fjerning av kalk, magnetitt, oksider (rust), humus, salt og andre avleiringer.
ANODIX
Anodix er i dag den best mulige løsningen som finnes mot legionella utbrudd i varmtvannsystemer.
KAMPANJE
Klikk her


PRESENTASJON
Termorens AS ble etablert i 1994 og har siden vokst seg til et av Norges ledende selskaper innen bekjempelse av legionella, vedlikehold av rørsystemer og enøk.
Selskapets hovedsete ligger i Skien.

Våres datterselskap Termorens Offshore Service AS opererer fra Os ved Bergen og jobber med offshore/shipping industrien nasjonalt og internasjonalt.
INTERNASJONALT
TermoRens AS er produsenten av de velkjente produktene Termorens og Termorens GEL som er biologisk nedbrytbare og da miljøvennlige. Produktene brukes til å fjerne all type rust, scale og annet på innsiden av alle typer rørsystemer samt rust og rustrenning på overflater til bygninger, skip og oljeplattformer.

TermoRens AS er det eneste selskapet i verden som kan løse slike problemer med et slikt miljøvennlig produkt i en og samme operasjon. Vi leverer våres produkt i hele verden og ser stadig etter samarbeidspartnere i utlandet. TermoRens AS innehar også det unike produktet Anodix for å bekjempe og sikre mot legionella i vannsystemer. Det er det eneste produktet i verden som løser dette problemet uten noen tilsetning av verken kjemikalier eller tungmetaller. Anodix er et flott ENØK tiltak for din bolig eller bedrift.
SAMARBEIDSPARTNERE/KUNDER