KLORDIOKSIDVAKSINERING
Klordioksid virker 2,5 ganger sterkere oksiderende enn klor. Dannelsen av trihalogenmetan (i forbindelse med organiske innholdsstoffer i vann) er noe lavere enn i klor. Klordioksid er i gassfasen og ved temperaturer høyere enn 40 ºC fra 10 gr/liter høyt eksplosivt. Men klordioksidvaksineringen er som tokomponentmetode lett å anvende på stedet. TermoRens leverer klordioksid og apparat, men også kjemikalier og serviceavtale til ditt eksisterende apparat.

ADVARSEL:
Den ferdige ClO2-løsningen må likevel anvendes med stor forsiktighet. Å søle væsken, å skade eller åpne beholderne uforvarende kan lett føre til etsning av lungene.

I varmtvann fra 35 – 40 ºC virker ikke klordioksid desinfiserende nok. Anvendt i kaldtvann brytes klordioksid ned av de organiske innholdsstoffene slik at det i fjernere liggende ledningsavsnitt nesten ikke finner sted noen desinfeksjon. Å tilsette mer klordioksid er ikke mulig fordi grenseverdien på 0,4 mg/liter da ikke kan overholdes.
SAMARBEIDSPARTNERE/KUNDER