KONTAKT
Kontakt: 35 59 21 77
sales@termorens.no
fakturamottak@termorens.no

Daglig leder - Thore Andreassen. thore@termorens.no 905 97 721
Økonomi/regnskap - Bjørg Helene Andreassen. bjorg@termorens.no 922 90 087
Teknisk ansvarlig - Ragnar Klauer Hermandrud. ragnar@termorens.no 913 06 550
Prosjektleder - Rémy Anderssen remy@termorens.no 913 87 491
Salgssjef - Kjell Doksrød kjell@termorens.no 904 08 816
Servicesjef - Andre Skårdal Andersen. andre@termorens.no 922 31 402
Regnskapsmedarbeider - Andrea Lindøe Andreassen. andrea@termorens.no 986 48 369 -->

Besøksadresse:
TermoRens AS
Nedre Kongerød 20
3737 Skien

Postadresse:
TermoRens AS
PB 2535 Kjørbekk.
3702 Skien.
SAMARBEIDSPARTNERE/KUNDER