LEGIONELLA
Legionella pneumophila er en av 46 arter legionella og finnes i naturlige jordsmonn i Norge. Den finnes i biofilmer i stillestående vann med næringsstoffer fra alger, amøber og andre døde bakterier. Den formerer seg ved temperaturer 25-42 grader C.

Ved temperaturer over 35 grader C. øker de sykdomsfremkallende egenskapene og om vi puster inn bakterien via aerosoler, samtidig som man har et svekket immunforsvar kan dette være meget farlig for mennesket.

Termorens har med sin brede kompentanse behandlet og fjernet legionella fra bygg i hele landet for så å satt inn tiltak for å forhindre bakterien å komme tilbake siden 1994.
SAMARBEIDSPARTNERE/KUNDER