PRODUKTOMRÅDER
- Bakterie og legionellabehandling.
- Rens av vakumssystemer.
- Rens av varmevekslere og platekjølere.
- Rens og desinfisering av drikkevannsystem.
- Rens av rørledninger, tanker og prosessanlegg.
- Rens av sjøvannsystem.
- Pasifisering av rust.
- Rens av båtmotorer.
SAMARBEIDSPARTNERE/KUNDER