RENS AV RØR
Termorens rensevæske til fjerning av kalk, magnetitt, oksider (rust), humus, salt og andre avleiringer.

Produktbeskrivelse
Termorens er en væske som er biologisk nedbrytbar og som ikke inneholder noen giftstoffer. Et grønt og miljøvennlig produkt. Væsken er sammensatt av sitronsyre, fosforsyre, inhibitor og vann. Den er en lettblandelig, gulbrun væske uten særegen lukt. Egenvekt 1,3 og PH 1,5.

Bruksområder
- Fjerner biofilm i forbruksvannledninger.
- Rens av rustfritt og aluminium på plattformer, fartøyer mm on og offshore.
- Rens av vakumsystemer.
- Rens og desinfisering av drikkevannsystem.
- Rens av rørledninger, tanker og prosessanlegg.
- Rens av sjøvannsystem.
- Flushing av rørsystemer.
- Tyngre korrosjon.
- Pasifisering av rustfritt.
- Fasadevask.
- Varme og kjøleanlegg.
- Gulvvarme.
- Kjøletak.
- Fyrkjeller og varmvannsberedere.
- Kondensatorer og evaporatorer.
- Varme og kjølebatteri.
- Varmepumper.
- Kjøling i bil og båtmotorer.

Bruksanvisning og dosering
Rørystemer som har fått daglig gjennomstrømning må renses for å opprettholde sin effekt. Ved å rense med Termorens, løses alle belegg opp og tilbake til væskeform på en enkel måte og anlegget får tilbake full ytelse.

Termorens doseres inn i anlegget med egen pumpe. I varmeanlegg beregn 10% av anleggets volum. I kjøleanlegg beregn 15% av anleggets volum. Rens går raskest ved oppvarming til ca 40-60 grader C. Man kan også rense med kald blanding hvor det er iblandet glycol.

Når væske er blandet inn sirkuleres denne med anleggets egne pumper. Pass på å ha alle ventiler åpne slik at væsken kommer til overalt. Om man kun vil rense vekslere, enkle varmekurser, enkle radiatorer, spiraler, kondensatorer eller andre ting uten egen sirkulasjon benyttes sirkulasjonspumpe. Tid for rens avhenger av hvor mye belegg det er i anlegget og på konsistensen av dette. Normalt vil de fleste anlegg ha full effekt tilbake kun etter ett døgn. Ved rens av enkeltkomponenter er renseprosessen ofte kun få timer.

Fast belegg som kalk, rust etc blir omdannet til væskeform som skylles ut av anlegget etter rens. Skyll ut all væske av anlegget etter rens. Termorens kan brukes på alle typer plast og metaller uten å skade disse. Den skader ikke pakninger eller foringer i anlegget. Rens av anlegget gir tilbake optimale forhold som sparer penger i forma v lavere energiforbruk samt unødvendige og dyr stans i drift.
SAMARBEIDSPARTNERE/KUNDER