TERMOSAFE
TermoreSafe er en vedlikeholdsvæske for varme og kjølesystemer. Den er basisk og skal inndoseres i anlegget med 2% av det totale vannvolum i anlegget. Ideel pH verdi i anlegget er mellom 8 og 9. TermoSafe doseres inn til anlegget har denne pH verdien og skal så være inne på anlegget etter at dette er renset og rengjort. Ved å bruke TermoSafe på anlegget utsettes ny beleggdannelse betydelig.

Viktig!
Om man har lav pH i et anlegg som ikke er renset må man ikke tilsette TermoSafe vedlikeholdsvæske før man har renset anlegget. Det vil da starte en kjemisk utfellingsprosess som kan tette rørene i anlegget. TermoSafe leveres i 5 liters kanner, 25 liters kanner og på 1000 liters palletanker. TermoSafe er alltid på lager i Skien!
SAMARBEIDSPARTNERE/KUNDER