Her drepes legionellabakterier!

Legionærbakterien er etter hvert blitt kjent og fryktet her i landet. Store og små utbrudd har krevd menneskeliv. Anodix, et system som dreper legionellabakterier er installert på flere tusen anlegg i Tyskland med vellykket resultat.

Firmaet TermoRens as i Skien har i flere år fulgt utviklingen av det tyske produktet Anodix. Anlegget er enkelt og leverandøren garanterer et legionellafritt miljø med slike installasjoner.

Enkelt forklart, består dette av en spesielt utviklet og patentert elektrodepakke (rør i rør form) som installeres i anlegget. Surstoffradikalene som oppstår på anodeoverflaten fremkaller en oksidering av de gjennomstrømmende bakterier, virus, sopp og alger, og dermed elimineres disse helt. Den karakteristiske biofilmen som bakterier trives i, brytes ned.

Systemet hindrer bakteriene i å bygge opp sterke biofilmer, et slags samfunn hvor millioner av bakterier samarbeider. Slike biofilmer er motstandsdyktige mot bakteriedrepende midler, og er vanskelige å fjerne.

Leverandøren i Tyskland gir garanti mot legionella i anlegg hvor Anodix er installert.

Fordelen med anlegget er at man ikke tilfører kjemikalier eller tilfører vannet noen form for tungmetaller som i flere andre typer anlegg.

Å måle legionellabakterien i anleggene har til nå vært tidkrevende. Det er også utviklet en måler som gjør denne jobben på ca 4 timer. Prototypen har gitt svært lovende resultater og apparatet vil forhåpentligvis være i salg allerede neste år.

– Anodix har vært igjennom svært omfattende tester i Tyskland. Der hvor Anodix er montert, er det ikke lenger mulig å påvise legionellabakterier, sier Thore Andreassen, vvs-ingeniør og daglig leder i TermoRens as.

Han forteller at mange store sykehus og offentlige bygg har montert Anodix og på Nato-flyplassen i Buchel er det gjort målinger etter at anlegget ble installert, med resultater som forventet.

Anodix er enkel å installere og TermoRens as kan vedlikeholde anleggene for kunder.
Anlegget leveres i tre størrelser og dekker alt fra eneboliger til store bygg som hoteller, sykehus, borettslag etc. Anleggene er også beregnet på industri, shipping og offshore. Et stort behov for anti-legionellaanlegg er kjøletårn hvor de fleste utbrudd har funnet sted.

Anodix vil bli vist på FDV dagene ( Forvaltning, Drift og Vedlikehold ) på Lillestrøm fra 29. til 31. oktober. Her vil også Wolfgang Streele  som har utviklet produktet bli å treffe sammen med daglig leder Thore Andreassen i TermoRens as.

Kilde: VVSFORUM

Søker dere en samarbeidspartner?

Vi tilbyr alle løsninger mot Legionella

Legionellasikring

Lurer du på hvilke metode som er best mot legionella? Det er du ikke alene om. Det er litt forvirring om hva som er mest effektivt, billigst og enklest i bruk.

Les mer »

LegioTerm® er et grønt produkt

Termorens AS tok tidlig opp kampen om legionellasikring, og her viser daglig leder stolt frem sine produkter som er tilgjengelig på markedet for bekjempelse av legionella.

Les mer »

Partners / customers