Kommentar til ”Mirakelmetoder mot Legionella“

Men….Norkjemi as er en av flere leverandører som tilbyr løsninger til å bekjempe legionella. De tilbyr også kimtallstester til sine kunder som vi har erfart, ofte tror at de er på den sikre siden når disse er negative. Å fremstå som nøytral i dette tilfellet blir derfor helt feil. Siste avsnitt i innlegget levner heller ingen tvil om dette.

Undertegnede har arbeidet med legionellaproblematikken i mange år. Først og fremst for å finne en bedre og mer praktisk løsning enn hva som hittil har vært på markedet. Vi vet alle at det ikke finnes noen mirakelkurer. Det finnes imidlertid en del fornuftige produkter og løsninger som blir nevnt i artikkelen, og ja alle har sine svakheter, og oppfølging og kontroll må selvfølgelig gjøres uansett. Noe annet ville være direkte uansvarlig.

Grunnen til at jeg reagerer er selvfølgelig at TermoRens AS sitt produkt Anodix spesiellt blir nevnt i artikkelen. Når denne er installert kan den også forveksles med en ” magic box ” i anlegget, noe den selvfølgelig ikke er. Den er bare en av mange mulige løsninger for å fjerne legionella, og som selvfølgelig også krever vedlikehold og kontroll.

Siden forfatteren av artikkelen selv ikke har satt seg inn i produktet hun nevner finner jeg det hensiktsmessig med en oppklaring for leserne. Anodix behandler hele varmtvannsystemet kontinuerlig. Anodix anoden som består av platina og titan dreper alle bakterier i ” kammeret “, produserer en svært liten mengde hypokloritt og utnytter sirkulasjonen i varmtvannsystemet. Det er ikke den beskjedene hypokloritt mengden som dreper legionella, det er det selve Anodix enheten som tar seg av. Hypokloritten bryter ned biofilmen i anlegget over tid og man får et rent anlegg hvor det ikke er mulig for legionella å formere seg. Når kolonier løsner blir disse med i sirkulasjonen, drepes i apparatet og slik fortsetter prosessen kontinuerlig. Om man har Legionella i anlegget og installerer Anodix vil man se at Legionella nivået stiger den første perioden etter installasjon for deretter å falle til 0 etter noen dager eller uker. Dette fordi biofilmen brytes ned og bakteriene frigjøres fra overflaten de lever på. Varmtvannet i tanker og rørsystemet blir altså hele tiden behandlet. Når prøvene etter installasjon viser 0 legionella kan temperatur settes ned. Kontrollrutninene fortsetter selvfølgelig.

Som nevnt har jeg brukt mange år på finne en god løsning og pr dato er jeg ikke i tvil om at dette er den mest optimale løsning som kan tilbys. Det er dermed ikke sagt at kontroll rutiner og risikovurderinger skal sløyfes. Disse vil alltid være viktige. De av våre kunder som går inn på service avtaler blir fulgt tett opp på dette, og alle prøver blir tatt hos Unilabs as i Skien som er et av de høyest akkrediterte laboratorer når det gjelder legionella. Og vi tar legionellaprøver, ikke kimtallsprøver. Anodix har vært på det Tyske markedet i mange år, fått internasjonale priser og gjennomgått mange tester. Hittil er det ikke påvist legionella i noen av anleggene hvor systemet er installert ( ca 2000 i Tyskland og Nederland. Jeg mener det er viktigere å virkelig ta knekken på legionella og skape et sikkert miljø, enn å sette et kryss i boka for utført rutine man egentlig ikke vet om virker.

Thore Andreassen
Rørleggermester / VVS Ing.
TermoRens AS
thore@termorens.no

Kilde: VVSFORUM

Søker dere en samarbeidspartner?

Vi tilbyr alle løsninger mot Legionella

Legionellasikring

Lurer du på hvilke metode som er best mot legionella? Det er du ikke alene om. Det er litt forvirring om hva som er mest effektivt, billigst og enklest i bruk.

Les mer »

LegioTerm® er et grønt produkt

Termorens AS tok tidlig opp kampen om legionellasikring, og her viser daglig leder stolt frem sine produkter som er tilgjengelig på markedet for bekjempelse av legionella.

Les mer »

Partners / customers