Legionellasikring

Legionella er en gruppe bakterier som kan forårsake legionærsyken. Legionærsyken er en infeksjonssykdom som likner  lungebetennelse men er pontiacfeber. Den smitter via aerosoler ved innpusting (dråper/vanndamp), og da ofte fra kjøletårn, dusjer, luftfuktere osv. Legionella trives best mellom 20 og 50ºC noe som gjør at lungene  våre gir de beste levekårene for videre vekst. Det samme er tilfelle med temperert vann i vannledninger.

Legionella finnes naturlig i jordsmonn og er derfor en trussel overalt i ubehandlet vann. I forbruksnettet finnes biofilm som er grobunn for bakterier, og selv etter tradisjonelle metoder som hetvannspyling og kloring av dusjhoder vil man ikke bli kvitt det. TermoRens har siden 1994 arbeidet med å fjerne belegget bakteriene trives i og eliminert disse med Termorens rensevæske. Bakteriene dør etter kun kort kontakt med Termorens, men når vi først doserer inn væsken lar vi den være der noen timer for også og fjerne annet belegg så anlegget blir helt rent, som nytt, innvendig igjen.

                        Klikk her for å lese Legionellaveilederen fra FHI

TermoRens as leverer også alle typer anlegg for å fjerne legionellabakterier permanent i alle typer bygg. Metodene som benyttes er anodisk oksidasjon, klordioksid og kobber/sølv. Vi foretrekker å levere anodisk oksidasjon som er mest effektiv og ikke krever tilsetningstoffer. Vi har gått helt bort i fra UV systemer da disse ikke er effektive nok mot legionella.

TermoRens as tilbyr eiendomsbesittere  en komplett løsning for legionella sikring og oppfølging som tilfredsstiller kravene fra FHI.

TermoRens as ivaretar pr. dato legionella sikring i mer enn 1000 bygg. Dette er bl.a sykehus, sykehjem, skoler, idrettshaller, kontorbygg,hoteler, barnehager, skip og offshore installasjoner. 

LegioTerm

LegioTerm er det nyeste og mest effektive anlegget på markedet for å fjerne legionella bakterier og andre bakterier.

LegioTerm krever ingen tilsetningstoffer som tungmetaller, kjemikaler eller andre biocider for å fjerne bakteriene

LegioTerm er produsert i Norge og basert på vår lange erfaring i dette segmentet de siste 20 år.

LegioTerm er utstyrt med modbus for oppkobling mot SD anlegg og kan om ønskelig også rigges for fjernovervåking. 

LegioTerm kan tilpasses alle typer anlegg onshore og offshore

LegioTerm er den klart beste løsningen på markedet i dag Best effekt, ingen dyre tilsetningstoffer, rimelig i drift, rimelig serviceavtale og lang holdbarhet.

                               Anleggene kan både kjøpes og leies

Anodix

Anodix er et effektivt system mot legionella. Anlegget består av oksidasjonskammer med anoder, elektronikk og flowsensor.

Anodix benytter anodisk okxsidasjonsmetoden 

Anodix krever ingen tilsetningstoffer og har vært på det norske marked i 15 år. Det står mer enn 500 anlegg rundt om i Norge

Klordioksid Geno Baktox Mrx/RX/X

TermoRens leverer systemet Geno Baktox MRX/RX/X for fjerning av legionella med metoden klordioksid. Kjemikaliene natriumkloritt og saltsyre doseres inn i forbruksvann med hjelp av doseringspumpe og sammensetningen eliminerer bakteriene fortløpende. Kjemikaliene må tilsettes fortløpende i alle vann som kommer inn. Det er strenge regler for bruk og oppbevaring av disse kjemikaliene. Skal kun håndteres av autorisert personell.

TermoRens as kan levere denne type anlegg i alle størrelser med forskjellig utstyrsnivå. Produktene er produsert i Tyskland

 

TermoRens renseveske

Termorens rensevæske er et biologisk nedbrytbart produkt helt uten giftstoffer.

Termrens rensevæske fjerner alle typer belegg inne i rørsystemer og gir disse tilbake full effekt

Termorens rensevæske forlenger levetiden på utstyr som kjeler, kjølemaskiner, varmevekslere, radiatorer, gulvvarmesystemer, varme og kjølebatterier, bil og båtmoterer, berederer mm i mange år.

Termorens rensevæske fjerner alle bakterier i anlegget med kort påvirkningstid

Partners / customers