Legionellaprodukter

Legionella er en gruppe bakterier, som kan forårsake legionærsyken. Legionærsyken er en infeksjonssykdom som arter seg til lungebetennelse og, eller pontiacfeber. Den smittes via aerosoler (dråper/vanndamp), da ofte fra kjøletårn, dusj, luftfuktere osv. Legionella trives mellom 20 og 50ºC noe som gjør at lungene våre gir de beste levekårene for videre vekst.

Legionella finnes i naturlige jordsmonn, så er derfor en trussel overalt i ubehandlet vann. I forbruksnettet vil man finne biofilm, som er grobunn for bakterier, og selv etter tradisjonelle metoder som hetvannspyling og kloring av dusjhoder vil man ikke blir kvitt dem helt. TermoRens har siden 1994 og med sine egenproduserte biologisk nedbrytbare kjemikalier renset rør for legionella og bakterier. 

Ved å installere varig tiltak med et av våre legionellasystem vil man ha god kontroll så lenge systemene får riktig tilsyn og oppfølging med vannprøver. TermoRens tar dyrkningsprøver på faste intervaller for å få riktig og nøyaktige resultat.

Anodix

Anodix står for anodisk oksidasjon. Anlegget består av et oksidasjonskammer og en styringsenhet med anoder laget av platina. Anodix eliminerer alle bakterier, alger og sopp som vanligvis kommer inn i anlegget og deretter være en bidragsyter med tanke på dannelse av biofilm.

LegioTerm

Termorens er en væske som er biologisk nedbrytbar og som ikke inneholder noen giftstoffer. Et grønt og miljøvennlig produkt. Væsken er sammensatt av sitronsyre, fosforsyre, inhibitor og vann. Den er en lettblandelig, gulbrun væske uten særegen lukt.

Geno Baktox Mrx

TermoRens leverer systemet Geno Baktox MRX/RX/X for rensing av forbruksvann med metoden klordioksid. Kjemikaliene natriumkloritt og saltsyre leveres inn i forbruksvann med hjelp av doseringspumper og sammensetningen eliminerer bakteriene fortløpende.

TermoRens renseveske

TermoRens har ca 500 aktive anlegg med serviceavtale i Norge og utlandfor sikring mot Legionella. Med lang erfaring, god kompetanse og nøye prosesser sikrer, renser og klarerer TermoRens bygg land og strand for den farlige bakterien. 

Samarbeidspartnere/kunder