Legionellaprodukter

Anodix

Anodix står for anodisk oksidasjon. Anlegget består av et oksidasjonskammer og en styringsenhet med anoder laget av platina. Anodix eliminerer alle bakterier, alger og sopp som vanligvis kommer inn i anlegget og deretter være en bidragsyter med tanke på dannelse av biofilm.

Under behandlingsprosessen vil det dannes hypokloritt av klorider som naturlig finnes i vannet. Dette blir med videre ut i rørstrukturen som igjen fjerner biofilmen i rørene. Metoden krever ingen tilsetning av kjemikaler eller tungmetaller og er derfor miljøvennlig og trygg.  Anodix får du i flere størrelser tilpasset byggets maksimale vannforbruk.

Anodix er å finne på

 • sykehus
 • idrettsanlegg
 • svømmehaller
 • barnehager
 • skoler
 • næringsbygg
 • matproduksjonsindustri
 • hoteller
 • boligblokker
 • skip
 • oljeplattformer
 • administrasjonsbygninger

Kontakt oss

Kjell Doksrød

Salgssjef - Sales manager

Samarbeidspartnere/kunder