Legionellaprodukter

Geno Baktox Mrx

TermoRens leverer systemet Geno Baktox MRX/RX/X for fjerning av legionella med metoden klordioksid. Kjemikaliene natriumkloritt og saltsyre doseres inn i forbruksvann med hjelp av doseringspumpe og sammensetningen eliminerer bakteriene fortløpende. Kjemikaliene må tilsettes fortløpende i alle vann som kommer inn. Det er strenge regler for bruk og oppbevaring av disse kjemikaliene. Skal kun håndteres av autorisert personell.

TermoRens as kan levere denne type anlegg i alle størrelser med forskjellig utstyrsnivå. Produktene er produsert i Tyskland

Montering Klordiosksid

Geno Baktox Mrx er å finne på

  • Skoler, Hotel og kontorbygg
  • Sykehus, sykehjem og omsorgsenter
  • Borettslag
  • Oljeplattformer og skip

Kontakt oss

Kjell Doksrød

Salgssjef - Sales Manager

Kontakt oss

Thore Andreassen

Daglig leder - CEO

Partners / customers