Legionellaprodukter

LegioTerm

LegioTerm er det mest effektive, rimeligste og miljøvennlige produktet på markedet for å sikre seg mot legionella og hindre utbrudd.

LegioTerm monteres på vanninnlegget. Det kreves ingen tilsetningstoffer som kobber/sølv, klordioksid eller andre biocider da det er metoden anodisk oksidasjon som benyttes.

LegioTerm er utstyrt med modbus for oppkobling mot SD anlegg og klargjort for fjernstyring/overvåking om ønskelig. Effekten i anlegget justeres etter stedlig vannkvalitet.

LegioTerm er et helt “grønt produkt” og det rimeligste både i anskaffelse og drift i forhold til metodene kobber/sølv og klordioksid ( som vi også kan levere)

LegioTerm er produseres i Norge

Prinsippskisse

LegioTerm® Beskrivelse

LegioTerm® LT6 skisse

LegioTerm® LCU Brukermanual

LegioTerm® Kalibrering

Termorens All-In-One

LegioTerm® Teknisk spesifikasjon

LegioTerm® Modbus

LegioTerm® LT 6 Sluttbrukermanual v501

LegioTerm® Static IP

LegioTerm er å finne på

  • Skoler, Hotel og kontorbygg
  • Sykehus, sykehjem og omsorgsenter
  • Borettslag
  • Oljeplattformer og skip

Kontakt oss

Kjell Doksrød

Salgssjef - Sales Manager

Kontakt oss

Thore Andreassen

Daglig leder - CEO

Partners / customers