Legionellaprodukter, Renseprodukter

TermoRens renseveske

Termorens rensevæske er et biologisk nedbrytbart produkt helt uten giftstoffer.

Termrens rensevæske fjerner alle typer belegg inne i rørsystemer og gir disse tilbake full effekt

Termorens rensevæske forlenger levetiden på utstyr som kjeler, kjølemaskiner, varmevekslere, radiatorer, gulvvarmesystemer, varme og kjølebatterier, bil og båtmoterer, berederer mm. i mange år.

Termorens rensevæske fjerner alle bakterier i anlegget med kort påvirkningstid

Termorens Rensevæske

Dokumentasjon fra Mattilsynet

TermoRens liquid MSDS

Hvordan rense varme og kjøleanlegg

Termorens vs Legionella

Labratorie test - rens

TermoRens renseveske er å finne på

  • Drikkeanlegg

Kontakt oss

Kjell Doksrød

Salgssjef - Sales Manager

Kontakt oss

Thore Andreassen

Daglig leder - CEO

Partners / customers