Sjøforsvaret

sjøforsvaret benytter både Termorens rensevæske og Termorens Gel

Termorens rensevæske for å fjerne belegg innvendig i rør og Gel for fjerning av rust på overflater

Termorens rensevæske blir også brukt til å fjerne bakterier som Legionella

Partners / customers