Sykehuset i Vestfold

Sykehuset i Vestfold har 4 Anodix anlegg og full serviceavtale med oss. De tar vannprøver hver måned og har full kontroll når det gjelder legionellasikring. Vi har samarbeidet helt siden 2010

Partners / customers