Sykehuset Østfold – Kalnes

Sykehuset i Østfold – Kalnes har 10 Anodix legionellasikringsystemer installert. De følger også opp med og ta Legionella dyrkningsrøver. Sykehuset har serviceavtale med TermoRens as som tar seg av alt det tekniske med anleggene. Vi har samarbeidet siden sykehuset ble åpnet.

Partners / customers