Renseprodukter

Rørystemer som har fått daglig gjennomstrømning må renses for å opprettholde sin effekt. Ved å rense med Termorens, løses alle belegg opp og tilbake til væskeform på en enkel måte og anlegget får tilbake full ytelse.

Termorens doseres inn i anlegget med egen pumpe. I varmeanlegg beregn 10% av anleggets volum. I kjøleanlegg beregn 15% av anleggets volum. Rens går raskest ved oppvarming til ca 40-60 grader C. Man kan også rense med kald blanding hvor det er iblandet glycol.

Når væske er blandet inn sirkuleres denne med anleggets egne pumper. Pass på å ha alle ventiler åpne slik at væsken kommer til overalt. Om man kun vil rense vekslere, enkle varmekurser, enkle radiatorer, spiraler, kondensatorer eller andre ting uten egen sirkulasjon benyttes sirkulasjonspumpe. Tid for rens avhenger av hvor mye belegg det er i anlegget og på konsistensen av dette. Normalt vil de fleste anlegg ha full effekt tilbake kun etter ett døgn. Ved rens av enkeltkomponenter er renseprosessen ofte kun få timer.

Før Etter

Fast belegg som kalk, rust etc blir omdannet til væskeform som skylles ut av anlegget etter rens. Skyll ut all væske av anlegget etter rens. Termorens kan brukes på alle typer plast og metaller uten å skade disse. Den skader ikke pakninger eller foringer i anlegget. Rens av anlegget gir tilbake optimale forhold som sparer penger i forma v lavere energiforbruk samt unødvendige og dyr stans i drift.

TermoRens renseveske

TermoRens har ca 500 aktive anlegg med serviceavtale i Norge og utlandfor sikring mot Legionella. Med lang erfaring, god kompetanse og nøye prosesser sikrer, renser og klarerer TermoRens bygg land og strand for den farlige bakterien. 

TermoRens Gel

Termorens GEL kan erstatte sandblåsing, pigging og syrevasking av rustfritt stål, aluminium og malte overflater som i dag i stor grad benyttes som metoder for å fjerne rust.

Citrus Rens

Et universalt naturbasert produkt for rengjøring, avfetting og limfjerning. Fjerner effektivt olje, fett, smuss, skitt asfalt, trykkfarge, tusj og de fleste lim og tapetrester.

Samarbeidspartnere/kunder