Renseprodukter

Termorens løser opp innvendig belegg. Alle rørsystemer får før eller siden  innvendig groing i form av rust, kalk, humus etc. Slike belegg hindrer varme og kulde overføring i varme og kjølesystemer og reduserer vannmengden som kan leveres i vannledninger. Belegget er også både tilholdssted og næring for legionellabakterier og derfor ofte årsak til legionella utbrudd.

Termorens er et konsentrat som blandes ut i vann 10 – 20% avhenging av hvor grodd anlegget eller utstyret er.

Termorens fjerner alle belegg på en rask og effektiv måte ved å sirkulere i anlegget. Belegget løser seg opp helt tilbake til væskeform og når renseprosessen er avsluttet spyles anlegget rent. Etter gjennomspyling settes anlegget tilbake i normal drift.

Termorens benyttes i alle systemer som inneholder vann

Termorens er biologisk nyebrytbar og inneholder ingen giftstoffer

Termorens er et norsk produkt som produseres i vår fabrikk i Skien. Produktet leveres til mange bransjer og eksporteres over hele verden.

Termorens selges også under navet Systemrens, Motor rens, Septi Sanitær Rens, ThermoClean hos våre kunder

Før Etter

TermoRens renseveske

Termorens er en miljøvennlig rensvæske som fjerner alle typer belegg innvendig i rørsystemer og gir disset tilbake full effekt.

Termorens øker effektiviteten i anleggene til som om de var nye. Payback for en rensejobb er ofte under ett år.

Termorens gir store innsparinger i energiforbruket og forlenger utstyrets levealder betydelig.

Termorens brukes også til rens av både bil og båtmotorer, vakumsrstemer og vanntanker.

Termorens leveres som konsentrat og er alltid på lager hos oss i Skien

TermoRens Gel

Termorens GEL er i utgngspunktet de samme som Termorens i gele form.

Termorens Gel kan erstatte sandblåsing, pigging og syrevasking av rustfritt stål, aluminium og malte overflater som i dag i stor grad benyttes som metoder for å fjerne rust.

Termorens Gel kan brukes på de fleste metall og plast overflater som har fått belegg. Brukes også på skrog for å løse opp groe og skitt. Brukes på campingvogner og bobiler for å fjerne urenheter.

Citrus Rens

Bruksområde

Et universalt naturbasert produkt for rengjøring, avfetting og limfjerning. Fjerner effektivt olje, fett, smuss, skitt asfalt, trykkfarge, tusj og de fleste lim og tapetrester.

Bergnet for industrielt bruk, er også trygge nok for hverdagslige prosjekter.

Bruker informasjon

Produktet brukes konsentrert.

Inneholder ingen syre-, klor- eller petroleumsbaserte løsemidler. Korroderer ikke, og er derfor velegnet til bruk på lakk og maling.

Partners / customers