Termorens har fått ny eier

ERNSTRÖMGRUPPEN HAR SKREVET AVTALE OM KJØP AV TERMORENS AS.

Ernströmgruppens forretningsområde Water & Heating vokser ved å kjøpe det norske selskapet Termorens AS, Norges ledende ekspert på rens av alle typer rørsystemer, legionellasikring og ENØK.

Selskapet har 5 medarbeidere og så vel administrasjon som produksjon skjer i Skien. Omsetningen på 17 mill. i 2022 skjer delvis i Norge, dels ved eksport til flere land i verden. Selskapet har snart 30 års historie og nåværende ledelse kommer til å arbeide videre i selskapet.

Ernströmgruppen har kommet til enighet om å kjøpe alle aksjene i Termorens AS, som spesialiserer seg på å minimere forekomsten av bakterier i drikkevann. Termorens er Ernströmgruppens andre oppkjøp i Norge i 2022, samt det andre tilleggsoppkjøpet for Armaturjonsson under forretningsområdet Vann & Varme.

Kjell Bernt Kalland, Ernströmgruppen AB
Kjell Bernt Kalland, Ernströmgruppen AB

I drikkevannsinstallasjoner hjelper Termorens til ved å redusere risikoen for bakterier, spesielt legionella. Selskapet har laget sitt eget system, annonsert som Legioterm, som tilfredsstiller juridiske standarder for bekjempelse av legionella uten bruk av tungmetaller eller kjemikalier ved å bruke anodisk oksidasjonsteknologi. Selskapet har også utviklet en biologisk nedbrytbar rensevæske som har vist seg å være svært effektiv i lukkede varme- og kjølesystemer. Termorens, som ble grunnlagt i 1994, vil fortsette å operere under sin nåværende ledelse i Skien, sørvest for Oslo.

Oppkjøpet bidrar til vårt strategiske fokus for å skape et mer bærekraftig samfunn gjennom vår ambisjon om å bygge bedre selskaper for fremtidige generasjoner. Gjennom oppkjøpet øker vi vårt bidrag til FNs bærekraftsmål om tilgang til rent vann. “Betydningen av å sikre optimal drift i bygninger blir mer og mer avgjørende. Termorens har vist seg å ha kostnadseffektivt utstyr og teknologi som med hell reduserer risikoen for legionellautbrudd i drikkevann. Sammen vil vi kunne tilby en bred pakke med vannrensing for alle typer bygninger”, sier Kjell Bernt Kalland, leder for forretningsområde Vann & Varme.

Thore Andreassen, Termorens AS

Medeier og administrerende direktør Thore Andreassen kommenterer oppkjøpet og sier: “Min kone og jeg, sammen med våre dyktige ansatte, har drevet selskapet til det det er i dag. Det var på tide for oss å finne en partner som deler våre verdier og har samme interesse av å legge til rette for og sikre at det bygges fra et så gunstig perspektiv som mulig med tanke på bakterievekst i drikkevann. Vi er glade for at vi fant det vi lette etter hos vår nye eier og tror at vi sammen vil utvikle virksomheten videre.”

Søker dere en samarbeidspartner?

Vi tilbyr alle løsninger mot Legionella

Legionellasikring

Lurer du på hvilke metode som er best mot legionella? Det er du ikke alene om. Det er litt forvirring om hva som er mest effektivt, billigst og enklest i bruk.

Les mer »

LegioTerm® er et grønt produkt

Termorens AS tok tidlig opp kampen om legionellasikring, og her viser daglig leder stolt frem sine produkter som er tilgjengelig på markedet for bekjempelse av legionella.

Les mer »

Partners / customers