TermoRens har levert legionella-sikring til nye Nasjonalmuseet i Oslo

– Vi har levert det nyeste innen legionella sikring, Legioterm, på Nationalmuseet i Oslo. Dette er et prestisjebygg og vi er stolte over å ha fått denne leveransen sier Thore Andreassen, daglig leder i TermoRens as.

Det er Caverion, som vant entreprisen for elektro, rør og ventilasjon på Nasjonalmuseet, som har stått for installasjonen.

Mange tester
Legioterm har vært igjennom flere tester det siste året i ulike kommunale anlegg, og har bestått disse med glans. Nå skal produksjon og markedsføring i full gang, forteller Andreassen.

Selve utviklingen av produktet startet høsten 2016, og selskapet fikk støtte av Innovasjon Norge til prosjektet.

– Utfordringen har vært utvikling av selve datakortet, som er hjernen i produktet. Vi har brukt omlag 2,5 millioner kroner for å utvikle det etter våre ønsker. Nå kan alt om ønskelig fjernstyres; eksempelvis justering for konduktivitet i vannet og strømstyrke til anoden. Selve oksidasjonskammeret er formet slik at det ikke lenger er mulighet for luftlommer. Dette er også  helstøpt med minimal mulighet for lekkasjer, opplyser han.

Anodisk oksidasjon
Legioterm er basert på anodisk oksidasjon, som gjør at man slipper tilsetninger av tungmetaller og kjemikalier for å fjerne bakteriene.

– Anlegget er montert i bypass på vanninntaket i teknisk rom og dekker hele bygget. Det kobles direkte til SD-anlegget og kan overvåkes via nett.

TermoRens as leverer også anlegg basert på metodene kobber/sølv og klordioksid, men anbefaler metoden anodisk oksidasjon.

– Det er ganske enkelt fordi erfaringene man her har gjort gjennom mange år som leverandør viser at dette er enklere, rimeligere og mer effektive enn anlegg som krever tilsetninger. Alle metoder er effektive, men tilsetninger blir svært dyrt over tid for kunde. I tillegg avgir kobber- og sølvanlegg tungmetaller som lagres i kroppen, hevder han.

Hoteller og cruiseskip
Andreassen gleder seg over at de også har fått svært god respons fra kunder i utlandet.

– Samarbeidspartnere av TermoRens as i både Dubai og Spania har plassert ordre, og Korea er på gang. Her er det hoteller som i første omgang er kundene, men det kommer nå for fullt blant annet også på sykehus. I tillegg er vi blitt kontaktet av et par store cruiserederier som ønsker legionellasikring uten tilsetninger.

Andreasssen mener at potensialet for produktet er meget stort på verdensbasis, både på sjø og land, da tilsvarende produkt ikke finnes på markedet.

– Vi stiller ut produktet for første gang på Driftskonferansen på Kielfergen i oktober, og gleder oss til så se hvor dette ender, sier han.

Kilde: VVSFORUM

Søker dere en samarbeidspartner?

Vi tilbyr alle løsninger mot Legionella

Legionellasikring

Lurer du på hvilke metode som er best mot legionella? Det er du ikke alene om. Det er litt forvirring om hva som er mest effektivt, billigst og enklest i bruk.

Les mer »

LegioTerm® er et grønt produkt

Termorens AS tok tidlig opp kampen om legionellasikring, og her viser daglig leder stolt frem sine produkter som er tilgjengelig på markedet for bekjempelse av legionella.

Les mer »

Partners / customers