TermoRens i Skien runder 25 år

I 1994 startet Thore Andreassen selskapet TermoRens as, og kan i dag se tilbake på 25 spennende år preget av høy bransjekunnskap og nytenking.

– Ja, mye har handlet om å være i forkant av behovene og utviklingen i bransjen, sier gründeren til VVSforum. Selskapet holder hus i Skien, har 10 ansatte og har inntatt en ledende posisjon i markedet innenfor sine segmenter.

Andreassen er utdannet rørleggermester og VVS ingeniør og har vært nær sagt et helt liv i bransjen, noe som har gitt ham bred erfaring i de fleste grener av faget.

Det er imidlertid innenfor varme og sanitær han har lengst erfaring med både onshore og offshore.

I lære hos Ingeborg Markussen
Thore gikk i lære hos Norges første kvinnelige rørleggermester, Ingeborg Markussen. Markussen var 61 år da hun tok svennebrev som rørlegger for å kunne drive bedriften etter at ektemannen døde, og regnes som en stor pioner for kvinner i bransjen.

Da hun pensjonerte seg, overtok han bedriften, men  solgte den senere til selskapet som i dag heter Sentrum Rør i Drammen. Thore hadde da takket ja til jobben som salgssjef hos Witt & Borgens pumpeavdeling i Oslo.

Deretter ble han ansatt av Blücher i Danmark for å bygge opp deres VVS-satsing  i Norge.

Termorens
Etter fem år var Blücher representert over hele Norge både på land og til vanns, og han fant opprinnelsen til Termorens-produktet på en messe i Sverige.

– Dette var en rensevæske som kunne løse opp alle typer belegg i rørsystemer,  og jeg forsto raskt at dette kunne være et stort marked også i Norge.

– Som rørlegger hadde jeg skiftet ut mange fyrkjeler, beredere og rør, og sett at det var innvendig groing som var årsaken til at disse ikke lenger virket.

Ved å fjerne dette belegget på en enkel måte, ville anleggenes levetid forlenges og ikke minst spare mye energi. I sum ville det gi store besparelser for brukeren.

Takket nei
– Termorens ble i utgangspunktet startet med henblikk på å rense varmeanlegg. Ikke minst rør for gulvvarme uten diffusjonssperre var et stort problem i bransjen, minnes han.

Et stort problemanlegg på den tiden var Sloreåsen i Oslo, som bestod av flere blokker og rekkehus med felles sentralfyr. Her var gulvvarmeanlegget nesten helt tett. Problemet ble enkelt løst med Termorens.

Dette var det første millionprosjektet, og ballen begynte for alvor å rulle.

Flere områder
Produktet viste seg effektivt også i kjølesystemer og i vannledninger, som utvidet horisonten vesentlig. Resultatene vakte stor oppmerksomhet, og fornøyde kunder ble gode markedsførere, forteller han.

Snart hadde de kunder over hele Norge, men det stoppet ikke der.

– En kunde fra Skien som produserer anlegg for induksjonsvarme på det globale markedet fikk problemer med kjøling på grunn av tette rør. Termorens løste problemet, som gjorde at også  utenlandske kunder ble kjent med produktet.

I dag selges det i alle verdensdeler, med Korea og Emiratene som de største markedene.

Offshorebransjen
Offshorebransjen fikk også opp øynene for produktet og selskapet fikk spørsmål om det ikke var mulig å lage et tilsvarende produkt for utvendig bruk på rustfrie flater. Det føte til utviklingen av Termorens Gel, og det første store prosjektet her var Gudrun-plattformen – hvor det ble benyttet ca 30.000 liter for å få rengjort denne etter turen igjennom Den persiske gulf. Gudrun var den første nye Statoil-opererte plattform i drift på norsk sokkel siden 2005, og fikk stor oppmerksomhet.

I dag har også andre store oljeselskaper hengt seg på, blant annet Saudi Aramco, også kjent under det engelske navnet Saudi Arabian Oil Company, som er det statseide oljeselskapet i Saudi-Arabia. I følge Wikipedia er Saudi Aramco er det største oljeselskapet i verden, både målt etter oljeproduksjon og påviste oljereserver.

For å imøtekomme etterspørselen her, og med den spesialkompetanse som kreves, ble TermoRens Offshore Service Startet. Selskapet har hovedsete på Os utenfor Bergen.

Herfra betjenes i dag offshoremarkedet og har i dag mange store oppdrag ute på feltet, på Håkonsvern og Det norske sjøforsvarets fartøyer.

TermoRens as var i en periode i så sterk vekst at det fikk status som  Gaselle-bedrift fire år på rad.

Legionellautbrudd
Etter det store legionellautbruddet i Stavanger i 2001, var Andreassen på markedet for å finne løsning på dette uten å tilsette kjemikalier eller tungmetaller til vannet. Dette fant han til slutt på ISH i Frankfurt i 2005 og i løpet av få år ble TermoRens as en av de største aktørene på dette markedet. De har så langt levert mer enn 500 legionellasikre anlegg og har mer enn 1000 kunder de hjelper med problematikken. Det vil si at de kartlegger, tar vannprøver og leverer alle typer systemer som finnes tilgjengelig på dagens marked. Dette har også bidratt til at de har fått bred erfaring med hva som fungerer og ikke fungerer på dette markedet.

Andreassen mener at suksessen med Termorens er at det er et unikt produkt.

– Det er ikke vanskelig å fjerne belegg i rør. Det som er vanskelig, er å gjøre dette uten å ødelegge rør og pakninger eller andre komponenter i anleggene i tillegg til at det skal være miljøvennlig.

Verdt å nevne, er at Andreassen også har utviklet en spesiell inhibitor som Termorens er helt alene om. Et produkt som nøytraliserer de negative sider ved “syrevasking” til det positive. Produktet fikk nylig godkjenning tilsvarende Svanemerket i Korea, som har langt strengere krav til produkter enn Norge.

– Det har unektelig vært 25 år preget av stor utvikling og høyt tempo. En spennende reise som langt fra er over, det er fortsatt mange utfordringer i bransjen vi gjerne vil bidra til å løse, sier han til VVSforum.

Kilde: VVSFORUM

Søker dere en samarbeidspartner?

Vi tilbyr alle løsninger mot Legionella

Legionellasikring

Lurer du på hvilke metode som er best mot legionella? Det er du ikke alene om. Det er litt forvirring om hva som er mest effektivt, billigst og enklest i bruk.

Les mer »

LegioTerm® er et grønt produkt

Termorens AS tok tidlig opp kampen om legionellasikring, og her viser daglig leder stolt frem sine produkter som er tilgjengelig på markedet for bekjempelse av legionella.

Les mer »

Partners / customers