TermoRens med toårig ”legionella-avtale” med Entra Eiendom

TermoRens AS har undertegnet en toårig rammeavtale med Entra Eiendom, og TermoRens AS har opsjon på ytterligere to år. God kvalitet og lav pris gjorde utslaget da TermoRens AS sikret seg denne store og viktige avtalen, som sparer Entra Eiendom for mange hundre tusener kroner i året.

– Vi har som oftest halv pris av konkurrentene og så lenge vi sikrer kundene høy kvalitet, så blir vi ofte foretrukket. Vi er selvsagt glade for denne store avtalen med Entra Eiendom, sier daglig leder i TermoRens AS, Thore Andreassen til www.vvs-forum.no.

Entra Eiendom er en av Norges største eiendomsbesittere i Norge og har ca. 150 store bygg landet rundt.

– Vi skal kartlegge alle byggene og vil stå for administrative rutiner for blant annet legionellakontroll, sier Andreassen.

Gunstig pris
Pris var altså et viktig kriterium når TermoRens ble valgt, men kvaliteten på arbeidet knyttet til kartlegging/risikovurdering og fleksibilitet til å arbeide med Entras FDV web var også avgjørende. TermoRens AS følger prinsippet om at de fakturerer alle sine kunder kun for medgått tid på kartlegging og rapportering. Dette slår gunstig ut for kundene. Fast pris viser seg som oftest å være lite fornuftig sett ut fra et økonomisk synspunkt for kundene.

Daglig leder i TermoRens AS, Thore Andreassen er tilfreds med at firmaet har sikret seg en toårig avtale med Entra Eiendom.

– Jeg kan nevne at et hotell i Oslo betalte 52 000 kroner for kartlegging og ca. halvparten for serviceavtalen. Vi ligger på ca. 14 500 kroner for kartlegging og 9 500 kroner for service, påpeker Andreassen.
Entra Eiendom vil spare flere hundretusen kroner på den nye avtalen og den gir økt omsetning og inntjening for TermoRens AS.

Har hatt suksess
– Målet er å kartlegge og ikke minst avdekke risikosoner for legionella i tekniske anlegg og i rom med installasjoner som sjelden eller aldri er bruk. Alle risikopunkter blir dokumentert med bilder og det lages full rapport for bygget.
Rapporten avsluttes med tiltaksplan og driftsrutiner for bygget.

TermoRens AS sitt arbeid sikrer eiendomsbesittere kontinuerlig oppsyn med anleggene og man vil tidlig oppdage et mulig legionellautbrudd, slik at man raskt kan få gjort noe med det.

TermoRens AS ble etablert for snart tjue år siden i Skien og har hatt stor suksess med sine produkter, Anodix og Termorens, som blant annet går ut på å fjerne belegg inne i rørsystemer.

Kilde: VVSFORUM

Søker dere en samarbeidspartner?

Vi tilbyr alle løsninger mot Legionella

Legionellasikring

Lurer du på hvilke metode som er best mot legionella? Det er du ikke alene om. Det er litt forvirring om hva som er mest effektivt, billigst og enklest i bruk.

Les mer »

LegioTerm® er et grønt produkt

Termorens AS tok tidlig opp kampen om legionellasikring, og her viser daglig leder stolt frem sine produkter som er tilgjengelig på markedet for bekjempelse av legionella.

Les mer »

Partners / customers