Befaring og kartlegging

TermoRens as tilbyr gratis befaring av alle typer anlegg for råd og veiledning om både rens av varme og kjøleanlegg samt løsninger for Legionella sikring av bygg.

Risikovurdering / kartlegging er påkrevet av FHI i forhold til legionellasikring. TermoRens as utfører dette.  Kartleggingsrapporten inneholder bildedokumentasjon fra bygget, avdekker eventuelle blindsoner og avsluttes med et forslag til tiltak som bør gjøres i bygget. Rapporten foreslår også hvor, hvor ofte og hvor mange vannprøver som bør tas.Kartleggingsrapporten legges inn på vårt kundenett, som våre kunder har eget brukernavn og passord til. Denne er også en dokumentasjon på at alle regler er fulgt i forhold til krav om Legionellasikring og skal revideres hvert år.

Ta kontakt med oss for avtale.

Kontakt oss

Kjell Doksrød

Salgssjef - Sales Manager

Kontakt oss

Thore Andreassen

Daglig leder - CEO

Partners / customers