Kundenett

TermoRens as kundenett sikrer at du alltid er oppdatert og har alt i orden i forhold til kravene om Legionellasikring fra FHI

På kundenettet legges kartleggingen/risikoanalysen av bygget. Denne oppdateres en gang hvert år i henhold til forskriftene. Om det er noe endring i byggningsmassen i løpet av siste år som påvirker risikoanalysen legges dette inn.

Risikoanalysen inneholder alle nødvendige opplysninger om bygget som vedrører legionellasikring.

Det er også krav fra myndighetene om å ta jevnlige vannprøver. Resultatene av alle vannprøver legges kontinuerlig inn etterhvert som de blir analysert. Om nødvendig tiltak varsles kunden.

Om bygget har permanent legionellasikring legges også alle servicerapporter inn her.

Risikovurderingen kan fås både i hefte, PDF fil på kundenettet eller begge deler

Kundenett er dokumentasjon på at du har alt i orden i forhold til Legionella sikring

Kontakt oss

Kjell Doksrød

Salgssjef - Sales Manager

Kontakt oss

Thore Andreassen

Daglig leder - CEO

Partners / customers