Serviceavtale

TermoRens as tilbyr serviceavtaler for legionellasikring av alle typer bygg. Avtalene kan omfatte service på legionella anlegg, kartlegging/risikovurdering av byggningsmasse med årlige revisjoner, vannprøvetaking eller en kombinasjon av dette som ivaretar byggets sikkerhet og byggeieres ansvar i forhold til FHI`s regelverk om sikring mot Legionella

TermoRens as ivaretar pr dato nærmere 1000 bygg i Norge både i privat og offentlig sektor.

TermoRens as tilbyr også serviceavtaler i forhold til energiøkonomisering i varme og kjøleanlegg. Det er et velkjent problem at det på sikt i slike anlegg danner seg innvendig belegg som hindrer varme og kulde overføring. Med en serviceavtale med TermoRens as vil man alltid ha optimale forhold på anleggene og kunne spare store energikostnader.

Kontakt oss

Kjell Doksrød

Salgssjef - Sales Manager

Kontakt oss

Thore Andreassen

Daglig leder - CEO

Partners / customers