Utstyr

FKT Delstrømsfilter

FTK Delstrømsfilter er meget effektiv til å fjerne partikler i vannet på lukkede systemer som i varme og kjøleanlegg. Det er viktig og fjerne slike partikler fordi de setter seg på innsiden av rørveggene og skaper grunnlag for oksidasjon ( rust ) og fester seg på skovlhjul i pumper.

FTK Delstrømsfilter fåes i mange størrelser med forskjellig kapasitet

FTK Delstrømsfilter kan leveres som enkelt filter med papir patroner eller rustfritt filter som kan tas ut og spylss rent når motstanden blir for stor igjennom filtret

FTK Delstrømsfilter levres med egen pumpe og manometer som viser når filterbytte er påkrevet

Ta kontakt for ytterligere spesifikasjoner og tilbud

FKT Delstromfilter dokumentasjon

Prinsippskisse montering

FKT Delstrømsfilter

Utstyret finnes på

  • Varmeanlegg
  • Kjøleanlegg
  • Vannforsyning fra brønn

Kontakt oss

Kjell Doksrød

Salgssjef - Sales Manager

Kontakt oss

Thore Andreassen

Daglig leder - CEO

Mer utstyr

Partners / customers